Chính sách học phí

Quy định về xin ngừng học và hoàn trả học phí năm học 2022-2023

QUY ĐỊNH VỀ XIN NGỪNG HỌC VÀ HOÀN TRẢ HỌC PHÍ NĂM HỌC 2022-2023 1. Đối với các học sinh nhập học đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính/hoàn thành 1 phần nghĩa vụ tài chính/chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, xin rút hồ sơ trước ngày 10/8/2022 Không được hoàn trả phí nhập. . .

Chính sách ưu đãi học phí chương trình Quốc tế Oxford năm học 2022-2023

Chính sách ưu đãi DUY NHẤT chương trình Quốc tế Oxford cho học sinh nhập học năm học 2022-2023 Lưu ý: Chính sách ưu đãi này không áp dụng đi kèm với các học sinh có các chính sách ưu đãi học phí đặc biệt khác cũng như với học sinh nhận được học bổng. . .

Hỗ trợ

  • Đăng ký dịch vụ
  • Xe tuyến
  • Trả muộn

Đăng ký nhận tài liệu học tập miễn phí

Quý phụ huynh vui lòng nhập email để nhận được tài liệu học tập miễn phí từ Nhà trường.